PHP+HTML

  • Impartido por: Iñaki Quenerapú
  • Nivel: Iniciación
  • Duración: 24h
  • Horario: 3h semanais (MARTES POLAS TARDES de 16h a 19h)
  • N.º de prazas: 10
  • Cuota de inscrición: 180 € (repartidos en dous pagos de 90€ cada mes)
  • Datas: Xaneiro e febreiro de 2017 (empeza o 10 de xaneiro)

PROGRAMA
#Construcción de sitios web con HTML+PHP
----------------------------------------

##Semana 1 (3 horas)

- Instalamos e aprendemos a manexar o software que precisamos:
- WAMP/LAMP/MAMP
- Sublime
- Chrome/Firefox
- FileZilla.
- Poñemos a andar un servidor web local.
- Contratamos un dominio e un hosting.

##Semana 2 (3 horas)

- Construimos e publicamos o noso primeiro sitio web con HTML e CSS.
- Analizamos o código e comprendemos qué fai cada parte.

##Semana 3 (3 horas)

- Incorporamos PHP no noso sitio web.
- Analizamos o código e comprendemos qué fai cada parte.

##Semana 4 (3 horas)

- Incorporamos acceso a base de datos no noso sitio web.
- Analizamos o código e comprendemos qué fai cada parte.

##Semana 5 (3 horas)

- Construimos e publicamos un panel de control (xestor de contidos).
- Analizamos o código e comprendemos qué fai cada parte.

##Semana 6 (3 horas)

- Construimos e publicamos un novo sitio web, vencellado ao panel de control.
- Analizamos o código e comprendemos qué fai cada parte.

##Semana 7 (3 horas)

- Ampliamos as opcións do panel de control.
- Analizamos o código e comprendemos qué fai cada parte.

##Semana 8 (3 horas)

- Aprendemos a adaptar o noso panel de control a calquera proxecto.
- Analizamos o código e comprendemos qué fai cada parte.

DOCENTE: Iñaki Quenerapú
Evanxelizador dixital e profesor de tecnoloxía para a educación. Deseña e constrúe sitios web desde 1996. Desfruta ensinando e o fai con paixon, humor e entusiasmo.

Web: quenerapu.com
Twitter/Instagram/Youtube: @quenerapu
Facebook: /quenerapu

NECESIDADES
Un portátil.

 

Nov, 23, 2016

0

SHARE THIS