INDESIGN

  • Impartido por: Iñaki Quenerapú
  • Nivel: Iniciación
  • Duración: 24h
  • Horario: 3h semanais (MARTES POLAS TARDES de 16h a 19h)
  • N.º de prazas: 10
  • Cuota de inscrición: 180 € (repartidos en dous pagos de 90€ cada mes)
  • Datas: do 21 de marzo ao 9 de maio de 2017

PROGRAMA
#Maquetando libros e revistas con InDesign
------------------------------------------

##Semana 1 (3 horas)

- Familiarizándonos coas ferramentas de InDesign
- Maquetando un tríptico sinxelo

##Semana 2 (3 horas)

- Páxinas maestras
- Follas de estilo
- Maquetando un pequeno libro

##Semana 3 (3 horas)

- Ampliando as opcións das páxinas maestras
- Ampliando as opcións das follas de estilo
- Índices e táboas de contido
- Mellorando a maqueta do libro

##Semana 4 (3 horas)

- Deseño e maquetación dunha revista (1)

##Semana 5 (3 horas)

- Deseño e maquetación dunha revista (2)

##Semana 6 (3 horas)

- Deseño e maquetación dun catálogo (1)

##Semana 7 (3 horas)

- Deseño e maquetación dun catálogo (2)

##Semana 8 (3 horas)

- Recursos externos
- InDesign para imprenta
- InDesign para a web

DOCENTE: Iñaki Quenerapú
Evanxelizador dixital e profesor de tecnoloxía para a educación. Deseña e constrúe sitios web desde 1996. Desfruta ensinando e o fai con paixon, humor e entusiasmo.

Web: quenerapu.com
Twitter/Instagram/Youtube: @quenerapu
Facebook: /quenerapu

DESTINATARIOS
– Xente con ganas de APRENDER a photoshopear.

NECESIDADES
Un portátil con Adobe Indesign instalado e ratón.

 

Feb, 16, 2017

0

SHARE THIS