Impartido por: Marta Verde
Nivel: Iniciación
Duración: 16h
Horario: de 10h a 14h e de 16h a 20h
N.º de prazas: 15
Cuota de inscrición: 115 €
Datas: 9 e 10 de xaneiro de 2016


QUERO FACER ESTE OBRADOIRO!!

DESCRICIÓN
Max/MSP Jitter é un entorno de desenvolvemento gráfico para música e multimedia usado durante anos por compositores, artistas e deseñadores de programas interactivos. O obradoiro esta enfocado a facer unha aplicación propia para mesturar vídeo e gráficos en directo.
https://cycling74.com/

PROGRAMA

1 – Introducción
Historia do software
Revisionado de proxectos feitos con Max e artistas
Hello World
Obxectos básicos, atributos e workflow (patching)
Tipos de datos

2 – Jitter
Jitter e obxectos principais propios
Matrices
Uso de arquivos de vídeo e manipulación
Acceder a unha cámara externa e manipulación
Aplicación de efectos e modificación de matrices de vídeo
Debuxo 2D e 3D
Organización do patch e uso do modo presentación

3 – Comunicación e control
OSC (Open Sound Control) para comunicación con outros softwares
Midi in
TouchOSC

4 – Externals e uso de librerías
– Computer Vision

5 – Práctica final

DOCENTE: Marta Verde
Programadora creativa, artista dixital, traballa con artes escénicas, publicidade, iluminación arquitectónica, deseñadores ou artistas; sempre buscando a converxencia entre tecnoloxía e creatividade. É docente en institucións como IED Madrid ou Fundación Telefónica

LinkedIn
@greenmartinha
www.martaverde.net

DESTINATARIOS
Todo aquel interesado en manexar vídeo en directo, crear instalacións interactivas, coñecer algo máis sobre o uso da visión por computador, iniciarse no mundo da programación…

NECESIDADES
Ordenador portátil, dispositivo móvil (tablet ou teléfono), algún periférico para control tipo MIDI, webcam


QUERO FACER ESTE OBRADOIRO!!

none

none