Impartido por: Belén L. Méndez
Nivel: Iniciación
Duración: 12 horas
Horario: Sábado de 10h a 14h e de 16h a 20h e domingo de 10h a 14h
N.º de prazas: 15
Cuota de inscrición: 120 €
Datas: 5 e 6 de novembro de 2016
INSCRICIÓN: chamando ao 609830553 ou un mail cos vosos datos e obradoiro no que queres participar: queroaprender@escolaunitaria.com

DESCRICIÓN
Veremos os estilos máis importantes, as plumillas usadas para cada un e probaremos sobre modelos os seus abecedarios. Tamén falaremos e probaremos diferentes tintas e papéis para que aprendades a escollelos.

PROGRAMA
Comezaremos falando brevemente da historia das letras, despois veremos distintos estilos de caligrafía e as plumillas que se utilizan para cada un deles.
Probaremos algúns destes estilos sobre modelos probando as plumillas correspondentes a cada un, primeiro os trazos básicos e logo o alfabeto de cada estilo, dividido por familias. Faremos isto con tódolos estilos.

Probaremos tamén diferentes papéis, tintas e acuarelas para que podades apreciar as diferencias, e así poder escoller os materiais óptimos para o estilo de caligrafía que vaiades practicar.
Explicaremos dende cómo sentarse para unha óptima escritura coa plumilla, ate cómo limpar e coidar das plumillas, das tintas e do papel.

Daremos unha lista de webs onde poderedes encontrar material, tanto didáctico coma para a escritura e falaremos de persoas e webs que paga a pena seguir de preto.

Para rematar faremos un proxecto que levaredes para á casa como recordo deste dia.

DOCENTE: Belén L. Méndez
Diseñadora gráfica e retoque fotográfico. Calígrafo en Galigrafía (adicado á caligrafía para eventos, cursos e talleres)

DESTINATARIOS
Calquera con inquietude sobre a caligrafía, que lle guste a plumilla e quera empezar!!

MATERIAL INCLUÍDO NO OBRADOIRO
Para cada alumno:
Plumillas (2 planas e 2 de punta fina)
Portaplumas de madeira
Tinta e bote para a tinta
Lápis
Exercicios de varios estilos para facer na clase e na casa

Para a obradoiro:
Variedade de tintas, acuarelas e papeis con diferentes texturas, gramaxes e acabados.

NECESIDADES DO ALUMNO
Non hai que levar nada, pero se tedes material de caligrafía podedes traelo.