Impartido por: Raquel Simón Eiras
Nivel: Iniciación
Duración: 2h semanais durante 5 meses.
Horario: de 20h a 22h os luns
N.º de prazas: 15

Datas: a partir do 5 DE FEBREIRO de 2018

Cuota de inscrición: 80 €/mes máis 45 € en concepto das tasas do exame final HSK1

INSCRICIÓN: Un mail cos vosos datos (NOME, DNI E TELÉFONO) e obradoiro no que queres participar: queroaprender@escolaunitaria.com

DESCRICIÓN
Curso de iniciación ao chinés mandarín. A través deste curso, poderás usar e entender frases e palabras simples, chegando a dominar un total de 150 palabras. Con iso, lograranse as competencias básicas de comunicación. O obxectivo final do curso é a obtención do HSK 1.
 
PROGRAMA
1. – Primeira lección
2. – Introdución á escritura e á fonética chinesa.
3. – O pinyin
4. – Os tons
5. – Os carácteres; os trazos e a súa orde
6. – Os radicais
7. – Segunda Lección
8. – Primeiras palabras
9. – Os nomes e apelidos en chinés
10. – Os pronombres
11. – Preséntache!
12. – Terceira lección; Empezamos!
13. – Diálogo: 你好!(Ola!)
14. – A oración en chinés; O predicado
15. – A oración en chinés; A negación
16. – A oración en chinés; As interrogativas (I)
17. – Os adverbios
18. – Cuarta lección
19. – Diálogo; 你叫什么名字?(Como che chamas?)
20. – A familia
21. – As oracións en chinés; As interrogativas (II)
22. – A negación con 没有 (méi you)
23. – O uso de 和 (hé)
24. – Os medidores
25. – Observacións
26. – Quinta lección
27. – Diálogo; 你多大 (Cantos anos tes?)
28. – A partícula 的
29. – O adverbio 都
30. – A partícula 吧
31. – As oracións en chinés; As interrogativas (III)
32. – As oracións en chinés; As comparativas
33. – Os números
34. – Sexta lección
35. – Diálogo; 在饭馆
36. – Os coverbos
37. – 想 e 要
38. – A partícula 了
39. – Sétima lección
40. – Diálogo; 在饭馆 (II)
41. – O complemento de grado
42. – O complemento resultativo
43. – 多 y 多么
44.- 还是 y 或者
45.- 再说而且
46.- 不是…., (而)是….
47. – Cultura gastronómica
48. – Oitava lección
49. – Diálogo; 我是中文系的学生
50. – 因为。。。所以
51. – Os interrogativos como indefinidos
52. – ??? e ??
52.- 为什么 y 怎么
53.- 。。。的时候 / 以后
54.- 觉得 y 想
55. – Preparación para o HSK
56. – Repaso
57. – Vocabulario dividido por temática
58. – Exercicios divididos por temática
59. – Exame modelo HSK 1
 
DOCENTE: Raquel Simón Eiras
Experta en Estudos de Asia Oriental pola UAB, sinóloga, intérprete e docente de chinés mandarín. Como apaixonada do idioma e a cultura chinesa, gozo de poder compartir e ensinar a súa beleza.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/raquel-simon-eiras-???-ab8857a1
 
DESTINATARIOS
Adultos ( 16): calquera rango de idade
 
NECESIDADES
Libreta,lápiz, bolígrafos de punta fina
 
INSCRICIÓN: Un mail cos vosos datos (NOME, DNI E TELÉFONO) e obradoiro no que queres participar: queroaprender@escolaunitaria.com