A columna vertebral da Asociación Amigos si, pero a Vaquiña polo que Vale, un proxecto pensado nas demáis dende a suma de esforzos e a paixón polo que facemos. O noso xeito de construir é a nosa filosofía de traballo:

1. Transparencia

Somos o que se ve, no noso día a día, nas nosas canles de comunicación (sempre en galego), nas equipas de traballo colaborativo, nas nosas propostas e na nosa xestión… sen filtros.

2. Profesionalidade e calidade

Con quen nos xuntamos e máis nós, damos o mellor do que somos e sabemos facer… con xeito.

3. Horizontalidade

O noso traballo entendémolo en beneficio de todas, artellado co esforzo colectivo e nunha mesma dirección… remamos no mesmo barco.

4. Creatividade

Todo está inventado, nós diferenciámolo. “Debuxamos” o punto sobre o “i” segundo máis conveña ao público e á realidade… con orixinalidade e criterio.

5. Innovación

Atentas ás novidades propias do século no que vivimos recollemos as que reforzan o potencial do noso sector e poñémolas en práctica para xerar valor social… actualizámonos.

6. Implicación

A través do que podemos aportar á sociedade constrúese a nosa cultura e identidade… sumamos.

7. Militancia

Adicámonos ao que nos xera alegrías e nos quita o soño porque cremos nesto… resistimos.

8. Divertimento

Este proxecto e o noso modus operandi afástanse do sistema de produción tradicionalmente imposto… artellamos dende a profesionalidade gozándoa (de non ser así, non o facemos).

Máis de 1,500 estudantes xa pasaron por Unitaria

#APRENDERÁS