Envíanos a túa proposta

Pénsao ben!, vai ser o primeiro que lean os posibles asistentes!
30 Palabras max
Todo o programa
30 Palabras max. enlace a linkedIn, o twitter, mail…
Descripción do público obxetivo a quen vai dirixido o obradoiro. Se consideras establecer un rango de idades, indícao tamén.
Descripción do material que fai falta que leven as asisitentes. portátil, software instalado, roupa cómoda…
Explicar se necesitas algún material específico: proxector, audio, mesas grandes, etc.. (Ollo! os nosos proxectores son HDMI, polo tanto necesitamos que traias os teus adaptadores se non tes saída directa de HDMI)