Envíanos a túa proposta

Pénsao ben!, vai ser o primeiro que lean as persoas asistentes!
3 horas? 4? 8? 36?
Pon aquí unha estimación do PVP, logo xa o valoramos e orientamos
30 Palabras máximo
Todo o programa ben especificado
30 Palabras máximo + enlace á túa web, Insta, LinkedIn, Twitter...
Descripción do público obxetivo a quen vai dirixido o obradoiro. Se consideras establecer un rango de idades, indícao tamén.
Decribe o material que está incluído no obradoiro e cal do mesmo poderán levar as participantes para casa.
Descripción do material que fai falta que leven as asisitentes. portátil, software instalado, roupa cómoda, moitas ganas...
Explicar se necesitas algún material específico: proxector, audio, mesas grandes, etc.. (Ollo! os nosos proxectores son HDMI, polo tanto necesitamos que traias os teus adaptadores se non tes saída directa de HDMI)