RIQUEZA TÍMBRICA DA VOZ

Recursos expresivos na voz falada e cantada. Do canto tradicional [...]