Coa amenaza do cambio climático todas as empresas traballan para diminuir a sua pegada de carbono e, para iso, usan varias ferramentas. Pero cuales son? E como o comunican? Estáno facendo ben?
Este será o punto de partida para esta sesión de reflexión e debate sobre a pegada de carbono, o ecodeseño, o greenwashing e todo o mais que xurda.