O novo formato de long form de TheMomento Impro parte dos encontros esporádicos que se producen nun taxi. Tomando como inspiración as anécotas e os momentos máis curiosos que os espectadores haxan ter neste medio de transporte, os personaxes irán sucedéndose nunha especie de vidas cruzadas, onde as historias entrelázanse e nas que ninguén é quen aparenta ser.