Impartido por: CARLOS GÓMEZ NICOLÁS (NIKO)
Nivel: Medio
Duración: 16H
Horario: de 10h a 14h e de 16h a 20h
N.º de plazas: 15
Cuota de inscripción: 130
Datas: 21 e 22 de maio de 2016
DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN: Domingo 15 de maio de 2016


QUERO FACER ESTE OBRADOIRO!!

DESCRICIÓN
Curso intensivo no que se explica como usar as ferramentas do programa Adobe Flash para animar e se implantan os principios básicos de animación.

PROGRAMA
Dia 1.
Mecánica de Flash. Vantaxes e limitacións de animar con Flash.
– Introdución a Adobe Flash.
– Como deseñar un personaxe para animar en Flash
– O papel cebola en Flash
– Os obxectos en Flash (gráficos ou clip de película)
– División do personaxe en partes móbiles.
– Puntos de anclaje.
– Distribución dos puntos de anclaje.
– Torun around de personaxes.
– Creación de biblioteca de expresións e posicións.
– Mascaras e guías de capa
– Exercicios de animación simples
– Tutoría dos exercicios
Día 2
Animación. Realización de Exercicios. Exposición final.
– Animación: Anticipaciones, deformacións, repeticións…
– Animación stop motion ou iterpolación de símbolos animados
– Acting e lipsinc
– Claves de animación
– Elección de audio para Lipsinc e Acting
– Inicio de exercicios
– Tutoría dos exercicios
– Finalización dos exercicios
Recopilación dos traballos e exposición en clase

DOCENTE: CARLOS GÓMEZ NICOLÁS (NIKO)
Diseñador gráfico reciclado a animador sobre todo para internet onde creou a Cálico Electrónico e desde entón traballou para as productoras e marcas máis importantes tanto nacionais como internacionais.
TW: @nikotxan
FB: Niko Gómez

DESTINATARIOS
Idealmente este curso vai dirixido a xente con aptitudes artísticas, é dicir, familiarizado co debuxo, o cine ou a animación

NECESIDADES
Portátil, tableta gráfica y Adobe Flash cs6.


QUERO FACER ESTE OBRADOIRO!!