Non é preciso manexar ferramentas complexas para descarregar un vídeo que está publicado en Internet (en Youtube, por exemplo), extraer del un fragmento (porque se cadra non che fai falla o vídeo completo), extraer o audio (para escoitar no mp3 do coche, por exemplo), transcribir o audio (interesante no caso de vídeos de conferencias) e convertir esa transcripción en subtítulos (traduccións, accesibilidade para persoas xordas, aprendizaxe de idiomas, etc). Aprende a facer todo esto en apenas 2 horas.