Revisamos o panorama da creación cerámica dende á actualidade pasando polos clásicos vangardistas; das Artes Aplicadas ás Artes Visuais destacando obras referenciais.