Amargo Sueco é un elixir medieval que todo o cura, como elas. “De Revista” é un músical cómico e negro sobre o éxito.

FICHA ARTÍSTICA:
Peza de teatro cómico-musical
Título: “De Revista”
Duración: 60 minutos
Intérpretes: Cristina Moreira, Lúa Gándara
Guión: Cristina Moreira, Lúa Gándara, Carlos Castrillón Doce
Dirección: Cristina Mariño