Este charleta é un achegamento enfocado cara á execución do Theremin como instrumento melódico, non so como un xerador de ruidismos aleatorios.

Dun modo distendido, as persoas asistentes gozarán de interpretacións dalgúns temas en vivo con explicacións técnicas, curiosidades e orientacións para achegarse as posibilidades melódicas do instrumento; que son tantas como as de outros (cordas, voz, etc)