DESPEDIDA DA
SEMANA DA NOVELA NEGRA
CON PROXECCIÓNS DE CINE NEGRO E MÚSICA DE LIBREDÓN