Escrita Creativa

 • Impartido por: Carlos Cartoné

 • Nivel: Inciación – Medio

 • Duración: outubro a xuño

 • Horario:

  GRUPO 1 mércores 18:00-20:00

  GRUPO 2 mércores 20:00-22:00

 • N.º de prazas: 10

 • Cuota de inscrición: 60 €/mensual

 • Datas: Empeza o mércores 4 de outubro de 2023

 • Este curso atende ao calendario lectivo de Galicia.

 • Lugar: Unitaria

INSCRICIÓN: un mail cos teus datos (NOME COMPLETO, DNI e TELÉFONO) e obradoiro no que queres participar:

DESCRICIÓN

Obradoiro eminentemente práctico, baseado na escrita individual, e na lectura, de textos propios e alleos, e crítica colectivas. Traballaranse algúns aspectos técnicos, pero darase máis peso á práctica espontánea da escrita, para conseguir convertela nun hábito. En todo momento potenciarase a participación directa dos asistentes, o comentario e o debate dos textos nun ambiente distendido, respectuoso e, aínda así, ambicioso.

PROGRAMA

Formado por tres bloques trimestrais, adaptables en duración ás necesidades/gustos dos participantes, serán tratados de xeito transversal, para maior proveito e desfrute das sesións; pola mesma razón, poderanse engadir ou substituir os puntos que se consideren necesarios. Son os seguintes:

 • Bloque 1 – Imaxinar e transpirar:
  1.1-Á busca de temas
  1.2-Desbloquea a túa escrita
  1.3-Cartas, listas e interrogatorios
  1.4-Inspiración gráfica
  1.5-Reciclaxe de historias
  1.6-Hai alguén aí? (escrita automática e outras técnicas)
  1.7-A escrita colectiva
 • Bloque 2 – Recursos e técnicas básicos da narración:
  2.1-Punto de partida
  2.2-Ritmo da narración
  2.3-Adxetivación
  2.4-Voz narradora
  2.5-Tema, historia e argumento
  2.6-Punto de vista
  2.7-Creación de escenas
  2.8-Creación de personaxes
  2.9-Diálogo
  2.10-Monólogo interior
 • Bloque 3 – Empezar a meterse onde cubre:
  3.1-Os motivos literarios
  3.2-Tipos de narración (desde os contos e as lendas tradicionais, até narracións máis ambiciosas)
  3.3-Aspectos e elementos específicos da narración

DOCENTE

Son Carlos Cartoné, editor, co-fundador da editorial independente Irmás Cartoné, e tradutor freelance. Tras máis de 15 anos traballando no sector editorial como revisor, corrector, redactor, lector e até vendedor de libros, trato de compartir a miña experiencia coa escrita.

DESTINATARIAS

Toda persoa que queira escribir pero non saiba como comezar, ou que sinta inseguridade á hora de abordar a creación literaria ou queira coñecer a fondo as técnicas e os elementos básicos da narración… Tamén que xa escriba sen conseguir facelo de xeito habitual, quen non atope a súa voz ou quen sinta que necesita profundar nos seus coñecementos do proceso creativo.

MATERIAL INCLUÍDO NO OBRADOIRO

Impresión dos escritos das persoas participantes, dos exercicios semanais e doutros textos.

NECESIDADES

Papel e bolígrafo, ou se prefires, 💻 ordenador portátil.

LABORATORIO PERMANENTE

DESCRICIÓN

Obradoiro centrado na experimentación grupal coa creatividade escrita, na lectura e comentario crítico de obras de diversos autores, coa análise das súas técnicas e os seus mecanismos internos, e no profundamento na escrita propia con miras a un prazo máis longo. Traballaranse aspectos de narratoloxía e teoría literaria, cun enfoque práctico, lúdico e ao mesmo tempo ambicioso.

PROGRAMA

Adaptarase ás peculiaridades das persoas participantes, dando preeminencia en todo momento ao aspecto creativo do laboratorio, polo que se ofrece a título orientador. Consta de tres bloques, cada un deles correspondente a un trimestre:

 • Primeiro trimestre (outubro a decembro):
  -Argumento e estrutura
  -Xeitos de narrar
  -Atmosfera
 • Segundo trimestre (xaneiro a marzo):
  -Métodos de caracterizar
  -A estrutura mítica para xerar narracións
 • Terceiro trimestre (abril a xuño):
  -Os motivos literarios
  -Contaminación ou cruces con outros xéneros
  -A delgada liña vermella que separa realidade de ficción

DOCENTE

Son Carlos Cartoné, editor, co-fundador da editorial independente Irmás Cartoné, e tradutor freelance. Tras máis de 15 anos traballando no sector editorial como revisor, corrector, redactor, lector e até vendedor de libros, trato de compartir a miña experiencia coa escrita.

DESTINATARIAS

Dirixido principalmente a persoas que xa participaron no obradoiro de escrita creativa e gustaron do sistema de escrita individual / lectura crítica colectiva. É dicir, persoas que xa escriben, pero aínda non conseguen facelo de xeito habitual ou non atopan a súa voz ou senten que necesitan profundar nos seus coñecementos do proceso creativo.

MATERIAL INCLUÍDO NO OBRADOIRO

Copias impresos dos textos propios e das persoas participantes, dos contidos teóricos, dos exercicios e doutros textos que poidan ser interesantes.

NECESIDADES

Papel e bolígrafo, ou se prefires, 💻 ordenador portátil.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN

A anulación do curso debe ser realizada presencialmente pola persoa inscrita en Unitaria ou a través de queroaprender@escolaunitaria.com
As cancelacións de cursos poden facerse ata 15 días antes do seu inicio e devolverase o 50% do importe de inscrición.
O importe non se devolverá nos caso de se o alumno/a decide deixar de asistir ao curso/obradoiro/evento unha vez comezado, calquera que sexa a causa.
O tempo estimado para a devolución do importe dun curso abonado por Internet, xa sexa por vontade do usuario ou por unha cancelación (e conforme ás condicións descritas), será de 24 a 48 horas desde a notificación da operación por parte da Unitaria.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Unitaria resérvase o dereito de suspender o curso/obradoiro/evento ou modificar as datas e horarios indicados dependendo do número de alumnos matriculados, nese caso comunicarase a forma de devolución do importe abonado.

INSCRICIÓN: un mail cos teus datos (NOME COMPLETO, DNI e TELÉFONO) e obradoiro no que queres participar: