LINGUA DE SIGNOS

 • Impartido por: Laura Valladares

 • Nivel: Inciación

 • Horario: de 10:30h a 15:30h

 • N.º de prazas: 10

 • Cuota: 120€

 • Datas: do 11 ao 14 de xullo de 2022

   

INSCRICIÓN: un mail cos teus datos (NOME COMPLETO, DNI e TELÉFONO) e obradoiro no que queres participar:

DESCRICIÓN

Este obradoiro de Lingua de Signos Española é unha formación presencial ca intención de dar a coñecer as barreiras comunicativas das persoas xordas, sensibilizar sobre a comunidade xorda e satisfacer necesidades de tipo inmediato, utilizando estructuras básicas da lingua de signos de uso moi frecuente.

PROGRAMA

DIA 1

Vocabulario

 • Saúdos e despedidas
 • Presentarte • Cidades

Gramática

 • ¿Como signar?
 • Alfabeto dactilolóxico
 • Números
 • Persoas xordas: signo persoal

Funcións

 • Saudar
 • Presentarse
 • Despedirse

DIA 2

Vocabulario

 • Familia
 • Accións habituais

Gramática

 • Presente, pasado, futuro
 • Parámetros dos signos
 • Posesivos
 • Persoas xordas: como chamar a atención dunha persoa xorda

Funcións

 • Pedir información (persoal)
 • Agradecer e disculparse

DIA 3

Vocabulario

 • Cores
 • Saúde
 • Educación/ profesións

Gramática

 • Negación
 • Articulación do signo
 • Singular e plural
 • Persoas xordas: diversidade das persoas xordas

Funcións

 • Expresar opinións e gustos

DIA 4

Vocabulario

 • Meses do ano
 • Días da semana

Gramática

 • Partículas interrogativas
 • Persoas xordas: linguas de signos en España

Funcións

 • Expresar e preguntar

DOCENTE: LAURA VALLADARES

Eu son Laura, Intérprete de Lingua de Signos Española e Guía Intérprete de Persoas Sordocegas. Nos anos 2014-2015 cursei o ciclo superior de Interpretación de Lingua de Signos no CIFP Ánxel Casal Monte Alto, en A Coruña.

DESTINATARIAS

Todas as persoas interesadas en aprender este idioma

NECESIDADES

Necesario traer o que uses para tomar notas (libreta, portátil, tableta…), pero sobre todo: MOITAS GANAS DE APRENDER.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN

A anulación do curso debe ser realizada presencialmente pola persoa inscrita en Unitaria ou a través de queroaprender@escolaunitaria.com
As cancelacións de cursos poden facerse ata 15 días antes do seu inicio e devolverase o 50% do importe de inscrición.
O importe non se devolverá nos caso de se o alumno/a decide deixar de asistir ao curso/obradoiro/evento unha vez comezado, calquera que sexa a causa.
O tempo estimado para a devolución do importe dun curso abonado por Internet, xa sexa por vontade do usuario ou por unha cancelación (e conforme ás condicións descritas), será de 24 a 48 horas desde a notificación da operación por parte da Unitaria.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Unitaria resérvase o dereito de suspender o curso/obradoiro/evento ou modificar as datas e horarios indicados dependendo do número de alumnos matriculados, nese caso comunicarase a forma de devolución do importe abonado.

INSCRICIÓN: un mail cos teus datos (NOME COMPLETO, DNI e TELÉFONO) e obradoiro no que queres participar: