LINGUA DE SIGNOS

 • Impartido por: Jorge Senra

 • Nivel: Inciación

 • Horario:

  Luns NIVEL INICIACIÓN: 16:30 a 18:00

 • N.º de prazas: 20

 • Prezo: 120 € (Podes pagar en 3 cuotas de 40 €)

 • Datas: do 16 de setembro ao 2 de decembro de 2024

 • Lugar: Unitaria

INSCRICIÓN: un mail cos teus datos (NOME COMPLETO, DNI e TELÉFONO) e obradoiro no que queres participar:

DESCRICIÓN

OBXECTIVOS
Proporcionar ao alumnado unha introdución completa ao coñecemento básico da lingua de signos.
Dominar o alfabeto dactilolóxico para unha comunicación precisa e efectiva.
Ampliar o vocabulario en LSE, cubrindo diferentes áreas da vida cotiá como a familia, o traballo, o ocio e as actividades diarias.
Desenvolver a capacidade de expresarse en LSE mediante parágrafos curtos, asegurando unha comunicación clara e sinxela.
Fomentar a comprensión cultural e a sensibilidade cara á comunidade xorda, promovendo a inclusión e a diversidade.
Facilitar a práctica continua a través de actividades interactivas e conversas prácticas en LSE.

PROGRAMA INICIACIÓN

SAÚDO Aprender distintas formas de saudar en lingua de signos.

DACTILOLÓXICO Dominar o alfabeto dactilolóxico para deletrear palabras e nomes propios.

PRESENTACIÓN Practicar a presentación persoal e a introdución de outras persoas en lingua de signos.

DÍAS DA SEMANA Aprender os signos correspondentes aos días da semana.

MESES DO ANO Dominar os signos para os meses do ano.

NÚMEROS Adquirir o vocabulario dos números en lingua de signos, tanto cardinais como ordinais.

AS PROFESIÓNS Aprender os signos para diferentes profesións e ocupacións.

AS CORES Dominar os signos das cores, ampliando o vocabulario descritivo.

FAMILIA Familiarizarse cos signos para os distintos membros da familia.

INSTITUCIÓNS Aprender os signos correspondentes a diversas institucións e organizacións.

COMIDAS Adquirir o vocabulario relacionado con alimentos e comidas en lingua de signos.

*PAGO

Estimado/a estudante,

Estamos encantados de que te mostres interesado/a no noso curso. Queremos informarche sobre a posibilidade de pagar en tres cómodos prazos.

O custo total do curso é de 120 euros. Para axudarte no proceso de pago, ofrecemos a opción de fraccionar o importe en tres prazos de 40 euros cada un. Poderás realizar os pagamentos segundo a seguinte programación:

 1. Primeiro Prazo: 40 euros ao inscribirte.
 2. Segundo Prazo: 40 euros ao comezo do segundo mes.
 3. Terceiro Prazo: 40 euros ao comezo do terceiro mes.

Destacamos que, se decides abandonar o curso a medio percorrido, deberás aboar o importe total restante.

Agradecemos a túa comprensión e estamos dispoñibles para resolver calquera dúbida que poidas ter.

DOCENTE: JORGE SENRA

Son titulado en maxisterio e intérprete de LSE.

DESTINATARIAS

Todas aquelas persoas que desexen aprender a Lingua de Signos Española (LSE) de maneira dinámica e participativa, terán a oportunidade de coñecer non só a linguaxe en si, senón tamén as características e a cultura da comunidade xorda, fomentando así unha maior comprensión e inclusión.

NECESIDADES

Necesario traer o que uses para tomar notas (libreta, portátil, tableta…), pero sobre todo: MOITAS GANAS DE APRENDER.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN

A anulación do curso debe ser realizada presencialmente pola persoa inscrita en Unitaria ou a través de queroaprender@escolaunitaria.com
As cancelacións de cursos poden facerse ata 15 días antes do seu inicio e devolverase o 50% do importe de inscrición.
O importe non se devolverá nos caso de se o alumno/a decide deixar de asistir ao curso/obradoiro/evento unha vez comezado, calquera que sexa a causa.
O tempo estimado para a devolución do importe dun curso abonado por Internet, xa sexa por vontade do usuario ou por unha cancelación (e conforme ás condicións descritas), será de 24 a 48 horas desde a notificación da operación por parte da Unitaria.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Unitaria resérvase o dereito de suspender o curso/obradoiro/evento ou modificar as datas e horarios indicados dependendo do número de alumnos matriculados, nese caso comunicarase a forma de devolución do importe abonado.

INSCRICIÓN: un mail cos teus datos (NOME COMPLETO, DNI e TELÉFONO) e obradoiro no que queres participar: